Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_1af1b128f8506893aea17050dd7595d2, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/spontexM/www/sk/pravna-dohoda/index.php on line 8
Právna dohoda | Spontex s.r.o.

Pohlcovač barev a špíny v receptáři TV Prima
nachádzate sa: Úvodná stránka Právna dohoda

Právna dohoda

Prevádzkovateľ prezentácie zaručuje všetkým návštevníkom týchto stránok ochranu ich osobných údajov. Na serveri nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje okrem tých, ktoré návštevníci sami dobrovoľne poskytnú (napríklad prostredníctvom formulárov a pod.).

Prevádzkovateľ prezentácie sa zaväzuje, že nazhromaždené údaje neposkytne bezúplatne ani za úplatu tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu príslušného návštevníka.

Správca tohto WWW servera si vyhradzuje právo obmedziť bez ďalšieho upozornenia prístup tým používateľom siete Internet, ktorí sa pokúsia narušiť bezpečnosť či funkčnosť tohto servera alebo ostatných zariadení počítačovej siete, v ktorej je tento server umiestnený.

Copyright - Autorské práva

Ak nie je uvedené inak, všetok obsah zverejnený na tomto portáli je autorským dielom v zmysle Autorského zákona. Nositeľom autorských práv je prevádzkovateľ prezentácie, bez ktorého súhlasu nie je možné tu prezentované informácie ďalej šíriť či inak využívať.

Všetky informácie poskytnuté návštevníkov prezentácie (napr. príspevky do diskusií a pod.) sa stávajú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa prezentácie bez nároku na honorár.

Prevádzkovateľ tejto prezentácie nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím informácií prezentovaných na tomto serveri. Prevádzkovateľ prezentácie si zároveň vyhradzuje právo meniť či upraviť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Calypso - logo
Mapa - logo
Söke - logo
copyright © 2008 - 2018 Spontex s.r.o. - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2018 Jan Volejník All rights reserved